Tag Archives: ลงทะเบียน

ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบ 3 อีก 7 แสนสิทธิ วันที่ 19 พ.ย. 63

คนละครึ่ง

คนละครึ่ง ลงทะเบียน รอบ3 เริ่มวันที่19/11/63,เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งของประชาชน,เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งสำหรับประชาชน,สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปฯเป๋าตังหลังจากได้รับSMSยืนยันลงทะเบียน

คนละครึ่ง ลงทะเบียน รอบ 2 เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คนละครึ่ง

คนละครึ่ง ลงทะเบียน เริ่มวันที่11/11/63,เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งของประชาชน,เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งสำหรับประชาชน,สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปฯเป๋าตังหลังจากได้รับSMSยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ