โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 เปิดลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563

คนละครึ่ง เฟส 2

โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 เปิดลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 ล้านสิทธิ จะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท จากการลงทะเบียน และเริ่มใช้จ่าย 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64 ส่วนผู้ได้รับสิทธิจากโครงการคนละครึ่งเฟสแรกจำนวน 10 ล้านคนนั้น จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท พร้อมขยายสิทธิการใช้จ่ายออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 อีกเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงิน 3,000 บาทแรกให้หมดภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 63

 

เงื่อนไขของ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2

ส่วนคนที่ได้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 1 จะได้ต่อ เฟส 2 ให้โดยอัตโนมัติ โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท พร้อมขยายสิทธิการใช้จ่ายออกไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค. 64

 

จุดประสงค์ของ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2

ซึ่งโครงการนี้รัฐจะช่วยออกให้ 50% วันละ 150 บาท เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

 

คำถามที่พบบ่อย

เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

แจ้งผลลงทะเบียนผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ได้รับผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้